Twente47

Waarom deze startup?

De Universiteit Twente zag kansen in overheidsfunding voor een aantal ontwikkeltrajecten, tenminste, áls het MKB ook daarbij betrokken zou worden. Maar het was voor het MKB best ingewikkeld om in dergelijke trajecten te stappen. Die kunnen namelijk jaren duren. En de vergoeding is vaak laag. Briegel wist raad. Ze richtten de stichting Twente47 op.

Twente47 fungeert als schakel tussen het project en het MKB en maakt er een werkbare business case van. Paul Havinga en Peter Hoekstra zijn -sinds 2016 alweer- twee bevlogen en betrokken bestuursleden van de stichting.

Welk verschil heeft Briegel gemaakt?

Tussen 2016 en 2022 zijn er al drie grote consortia gesmeed, goed voor drie miljoen aan subsidies. Daarvan is iets meer dan de helft bij het MKB terecht gekomen. Maar ook wanneer er geen funding was, verzorgde Briegel de bemensing van Twente47. De totale financiële administratie, penvoering en in sommige gevallen ook de projectleiding, werving van nieuwe trajecten en onderhandelingen vallen binnen het takenpakket.

Waar hangt het succes vanaf?

Het succes hangt af van mensen en funding. De nut en de noodzaak van het aanjagen van bedrijvigheid in de regionale economie komen binnen Twente47 samen. Twente 47heeft de ervaring en de capaciteit om trajecten op te starten en te begeleiden. Ook op de lange termijn. Het succes hangt af van de hoeveelheid regelingen die interessant zijn voor het MKB én de wijze waarop deze worden opgepakt.

Wat heeft Twente47 nog nodig?

Ondernemers in het MKB die graag met wetenschappelijk onderzoek hun businesscase willen aanjagen.