Nieuwe Venture! LivUp

Bij Briegel bouwen we aan bedrijven en merken. Aan die van onze klanten, maar ook vaak aan die van onszelf. SciSports, 20Face, Twente47 en Datacadabra zijn daar succesvolle voorbeelden van.

Venture ≠ Startup
Wij spreken liever van Ventures dan van Startups. Dat komt omdat we ze serieus nemen en ook serieus genomen willen worden. Startups worden vaak toch door een bepaalde bril bekeken: Klopt de Businesscase? Heb je een goed team? Kan je financiering loskrijgen? Heb je voldoende netwerk? En heb je voldoende ervaring? We kunnen daar kort over zijn: Dat hebben we allemaal voor elkaar, die fase zijn we per definitie voorbij. En uiteraard beginnen we bij het oplossen van een probleem:

De vastgelopen woningmarkt is niet inzichtelijk genoeg voor alle spelers die er willen acteren. Data, tools en informatie zijn niet voor iedereen vindbaar, moeilijk te duiden of niet toegankelijk. Als de markt weer los wil komen, moeten informatie, tools en ingangen gemakkelijk beschikbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen.

In de zomer van 2021 heeft Briegel samen met een groep gelijkgestemde ondernemers invulling gegeven aan het plan om een actieve rol in de woningmarkt te gaan spelen. Disruptief! Het doel is niet om de bestaande mogelijkheden te vervangen, maar om op basis van kunstmatige intelligentie nieuwe inzichten en functionaliteiten te bieden die aanvullend zijn op de huidige mogelijkheden op de woningmarkt.

LivUp
Dit plan is uitgegroeid tot het bedrijf LivUp. LivUp zorgt voor democratisering van data, informatie en inzichten door middel van (digitale/kunstmatige) intelligentie. LivUp zet een continu en zelflerend proces in werking om data in de woningmarkt compleet, centraal en begrijpelijk voor iedereen beschikbaar te stellen. Zowel voor de particuliere gebruiker als het bedrijfsleven.

LivUp is niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels voeren we gesprekken met partijen die een bijdrage (groot of klein) willen leveren en vroeg willen aanhaken vanwege het grote potentieel en vooral vanwege de schaal waarop we het aanpakken: landelijk & met participatie van de consument.

Vertrouwen
Inmiddels hebben we van de Rabobank een belangrijk blijk van vertrouwen gekregen in vorm van de Rabobank Innovatielening omdat we een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de digitalisering & verduurzaming van de maatschappij. Ook verlenen zij ons medewerking bij het toetreden van de markt die al 2022 op de agenda staat.

Ook belangstelling?
Om als bedrijf of partner mee te werken aan LivUp, neem dan contact op met Hans d’Hollosy of kijk op LivUp.nl.